• Organisatie- en loopbaanopstellingen

 • De situatie wordt ruimtelijk in scène gezet ook wel opstellingen genoemd. In de opstelling staan personen of objecten stand-in voor personen, groepen of aspecten. Deze symboliseren de mensen of elementen die een rol spelen in het systeem van de cliënt. Door ze te verschuiven ten opzichte van elkaar, kan de cliënt het effect van een mogelijke verandering op zich laten inwerken. Door dat wat buitengesloten is weer een plaats te geven en te eren, iedereen de juiste plaats in te laten nemen en door het herstel van balans kan verzoening plaatsvinden, kan de liefde binnen het systeem weer stromen en kan de beweging naar voren weer op gang komen.

  De ervaring leert dat mensen bij deze aanpak een open vizier houden. Daardoor kunnen er mogelijkheden naar boven komen die ze nog niet eerder hadden gezien. De gevonden oplossingen worden vrijwel altijd als passend ervaren.

  Organisatieopstellingen/Loopbaanopstellingen

  In de werkcontext is elke persoon ingebonden in de organisatie, die ook zijn eigen historie kent en waar men onbewust onderhevig is aan de dynamieken van het systeem. Dat verklaart de verschillende culturen in organisatie, waarom bepaalde posities binnen organisaties moeilijker te bezetten zijn dan anderen, en dat het uitwisselen van personen in een bepaalde functie vaak niet het gewenste resultaat heeft.

  Systeemdynamiek overstijgt de individualiteit van de persoon, van het team of van de organisatie, en krijgt daardoor een transpersoonlijk kenmerk: ze wordt geboren in de relaties tussen mensen, tussen mens en organisatie, en tussen mens, organisatie en de cultuur waarin men leeft. Loopbaanthema’s kunnen zijn:

  • Onbegrijpelijke stagnaties
  • sterk beleefde loopbaandilemma’s
  • aarzelingen bij loopbaankeuzes
  • steeds terugkerende conflicten
  • onzekerheid over de eigen positie
  • onzekerheid over eigen capaciteiten in relatie tot context
  • onderhuids onbehagen

  Thema’s bij organisatieopstelling zijn:

  • Gebrek aan of betwist leiderschap
  • samenwerkingsvraagstukken
  • steeds terugkerende conflicten
  • nemen van strategische beslissingen
  • keuze uit verschillende beleidsscenario’s
  • ontbreken van daadkracht of doelgerichtheid
  • uitblijven van resultaat
  • samenvoegen of opheffing (van delen van ) de organisatie
  • moeilijk invulbare vacatures