• Familieopstellingen

 • De situatie wordt ruimtelijk in scène gezet ook wel opstellingen genoemd. In de opstelling staan personen of objecten stand-in voor personen, groepen of aspecten. Deze symboliseren de mensen of elementen die een rol spelen in het systeem van de cliënt. Door ze te verschuiven ten opzichte van elkaar, kan de cliënt het effect van een mogelijke verandering op zich laten inwerken. Door dat wat buitengesloten is weer een plaats te geven en te eren, iedereen de juiste plaats in te laten nemen en door het herstel van balans kan verzoening plaatsvinden, kan de liefde binnen het systeem weer stromen en kan de beweging naar voren weer op gang komen.

  De ervaring leert dat mensen bij deze aanpak een open vizier houden. Daardoor kunnen er mogelijkheden naar boven komen die ze nog niet eerder hadden gezien. De gevonden oplossingen worden vrijwel altijd als passend ervaren.

  Familieopstellingen
  Elk mens is onderdeel van een familie, en wordt daardoor gevormd. Hoewel de mens enige vrijheid van keuze heeft, worden de grenzen van zijn denken en voelen, en daarmee van zijn handelen, in hoge mate bepaald door zijn herkomst. Daarmee wordt niet alleen gedoeld op de opvoeding, maar ook op de historie van de familie, die bepalend is voor de waarden en normen die men in dit leven hanteert. In elke familie spelen bepaalde systeemdynamieken, die vaak over generaties heen worden doorgegeven, en die voor een groot deel onbewust en tegelijkertijd zeer bepalend zijn. Het zijn deze systeemdynamieken in families, die mensen bepaalde talenten meegeeft, hen in een bepaalde richting (loopbaankeuze, partnerkeuze) stuurt, en die zelf in hoge mate hun gezondheid en ziektes bepalen. Thema’s die aan de orde kunnen komen bij een familieopstelling: Het gevoel nergens bij te horen, geen plek te hebben.

  • een algemeen gevoel van onbehagen zonder aanwijsbare oorzaak
  • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak
  • terugkerende gevoelens van angst, boosheid en verdriet
  • problemen in de relatie (bijvoorbeeld conflicten)
  • gevoelens van schuld
  • het gevoel niet in de eigen kracht te staan
  • verwerken van een scheiding
  • angst om zich te binden
  • overlijden van iemand die je dierbaar is
  • het nemen van beslissingen
  • depressieve gevoelens, een negatief zelfbeeld
  • ruzies in de familie; verstoorde familierelaties
  • verslavingen
  • vragen t.a.v. zingeving, opvoeding en relaties.