• Disclaimer

 • Op het gebruik van deze website (www.kleurruimte.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

  Gebruik van informatie

  Wij streven ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat wij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
  Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen ons en de gebruiker van de website ontstaan.

  E-mail

  Wij garanderen niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met ons te corresponderen, accepteert u dit risico.

  Hyperlinks

  Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

  Intellectuele eigendomsrechten

  Alle publicaties en uitingen van ons zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat wij daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

  Contactgegevens

  Pauw Praktijk voor Psychosociale Therapie
  Yvonne ter Woerds
  Prins Hendrikstraat 30
  7571 BP Oldenzaal
  0541 534 766
  yvonne@pauw.nu