• Gesprekstherapie

  • Deze therapievorm biedt je de mogelijkheid te ervaren hoe praten over je probleem kan helpen. Je wordt aangemoedigd tijdens de therapie je belevingen onder ogen te zien en steeds dieper op zoek te gaan naar wat daarin wezenlijk misloopt. Heftige emoties waarmee je vastloopt worden weer ingeschakeld als constructieve vitale krachten en geprobeerd wordt ze weer als zodanig te integreren in je leven. Je wordt geleerd weer voor jezelf te kunnen zorgen en je te richten op je innerlijke bronnen.

    Het is dus een therapievorm waarbij jouw verhaal, wat jou bezig houdt, wat jij hebt meegemaakt, centraal staat. Doordat ik vragen stel met een steeds terugkerend waarom ? …….zodat ?….. alsof ?….. kunnen zaken die je onvoldoende helder hebt zich verduidelijken en krijg je inzicht hoe je in het leven staat, waardoor het lijkt alsof oplossingen zich vanzelf aandienen. Deze effectieve therapievorm kan gecombineerd worden met andere therapievormen, wat kan helpen om problemen beter in beeld te krijgen of aan te pakken.