• Counseling

 • Counseling betekent letterlijk raad geven. Ieder mens kan in zijn of haar leven momenten meemaken waarop het allemaal teveel lijkt te worden. Bij ziekte, het verlies van een dierbare, ontslag, gevoelens van eenzaamheid maar ook omtrent de zin van het leven. Bij counseling wordt je aangemoedigd dit te verwoorden. Het gaat bij counseling dan ook om: 

  • het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven
  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het optimaal benutten van (tot nu toe) ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en -vaardigheden om het functioneren te verbeteren.

  De pragmatische en doelgerichte aanpak van problemen door middel van counseling spreekt mij erg aan. Dit in tegenstelling tot de reguliere aanpak van psychologen en psychiaters die ervan uitgaan dat de patiënten ziek zijn. Een counselor gaat ervan uit dat ook gezonde mensen soms met problemen worstelen waar ze tijdelijk wat hulp bij kunnen gebruiken. Een counselor spreekt dan ook niet over patiënten maar over cliënten.

 • Verschillende therapievormen

  Er bestaan nogal wat therapieën met een grote verscheidenheid aan werkvormen. Gelukkig maar, want wat bij de één tot goede resultaten leidt, werkt bij de ander soms helemaal niet. Ook sterk op elkaar lijkende problemen verschillen onderling toch, omdat ze bestaan in combinatie met één bepaalde persoon. Eenzelfde als klacht gepresenteerd probleem heeft niet bij iedereen dezelfde voorgeschiedenis en de reacties op een probleem verschillen per persoon, wat weer maakt dat ook de gevolgen anders zijn. Iedereen is uniek en ik houd daarmee rekening in mijn therapie; mijn werkwijze doet altijd een appèl op je zelfherstellend vermogen. Dat voorkomt terugval en het vergroot je zelfredzaamheid.

  Afhankelijk van de presentatie van een probleem werk ik persoonsgericht of probleemgericht, waarbij ik dus gebruik maak van diverse therapievormen, van verschillende technieken en methoden, die ik los van elkaar, naast elkaar of door elkaar heen gebruik met wisselende accenten.