• Relatietherapie

  • Relaties zijn ons meest ingrijpende en aangrijpende oefenterrein om tot een groter inzicht te komen. Naar elkaar, maar ook voor elkaar. Contact maken, betekent zowel aandacht geven aan jezelf als aan de ander. Om hier het beste uit te halen is onder andere een heldere communicatie, maar vooral ‘goed’ luisteren nodig. Dikwijls is er tussen de partners het gevoel niet ‘gehoord’ te worden.

    Ik richt mij samen met de partners op openheid in het delen van gevoelens en gedachten, om hier inzicht in te verwerven en de verschillen in hun belevingswereld en uitingen daarvan. Dit om meer begrip naar elkaar en plezier te hebben met elkaar in een liefdesrelatie. Hierbij staat centraal, het open staan om anders om te gaan met contact maken en intimiteit naar de ander toe. Samen leren bewust om te gaan met negatieve en positieve gevoelens.

    We oefenen in effectieve communicatie, luisteren naar jezelf en de ander, rollenspel, om er een paar te noemen. Of deze nu methodieken, ervaringen, intuïtie of vaardigheden zijn, uiteindelijk gaat het om het vinden en herstellen van een eenheid, en van begripvolle en volwaardige manieren om met elkaar om te gaan.