• Wie is Pauw

 • Ik:

  yvonne_ter_woerds

  Yvonne ter Woerds

  • begeleid en faciliteer jouw veranderingsproces.
  • geloof in de kracht van het leven in het hier en nu.
  • ben enthousiast, gedreven en weet tot de kern door te dringen.
  • inspireer graag anderen.
  • ik ben ervan overtuigd dat de weg naar geluk loopt via zelfkennis en zelfacceptatie.
  • vertrouw erop dat mensen vanuit innerlijke kracht in beweging kunnen komen.
  • ga ervan uit dat ieder verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leven.
  • vind humor een onmisbaar element in de samenwerking.
  • ben moeder van drie dochters en één zoon, mijn beste raadgevers.
  • ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: LVPW, ABvC, RBNG en onderschrijf hun missie, doelstellingen en handelwijzen. (AGB code 90-039925)

  Ik heb mijn opleiding en training genoten in uiteenlopende benaderingen van individuele en organisatieproblematiek. Ik werk met methoden uit het Enneagram (Gurdjieff), Transactionele Analyse (Berne), Gestalttherapie (Perls), Systeemtheorie (Watzlawick), Systemisch werken (Hellinger), Rouwverwerking (Kübler-Ross), RET (Ellis), Psychosynthese (Assagioli), NLP (Grinder, Bandler), Voice Dialogue (Hal en Sidra Stone). Ik maak verder gebruik van lichaamsgerichte methodieken (visualisaties, meditaties, beweging, focussen).