• Positieve gezondheid

 • Een bredere kijk op gezondheid die meer oplevert

   

  Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

  Ervaar het ook zelf en doe de test! Breng je positieve gezondheid in kaart!Doe de test op www.mijnpositievegezondheid.nl. Er zijn vier niveau’s: Volwassenen – Kinderen – Jongeren 16- 25 jaar - Eenvoudig

    

  Wat is positieve gezondheid

   

  Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
  BRON: IPH Instituut for Positive Health

   

  Hoe werkt het?

   

  1. Mensen die de vragenlijst invullen, kunnen met het spinnenweb in kaart brengen hoe zij zelf hun gezondheid ervaren. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je nog plezier aan hobby’s of bezigheden?

  2. Ik kan dan met jou met die uitkomsten een heel ander gesprek voeren. Wat is voor jou echt belangrijk? Wat zou jij willen veranderen?

  3. Samen bedenken we vervolgens wie (of wat) in de omgeving kan helpen om de situatie te verbeteren.