• Supervisie

  • Een supervisor is er om je optimaal te laten presteren binnen je functie. Hij geeft je inzicht in je eigen handelen en kan het zo nodig verbeteren. Wanneer je ergens tegen aanloopt in je werk, of iets graag beter zou willen doen, is de supervisor er om je hierbij te helpen. Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden.
    Enkele onderwerpen waarbij een supervisor kan helpen zijn bijvoorbeeld het werken met cliĆ«nten of de omgang met collega’s, daarnaast bespreekt hij ook zijn eigen manier van leidinggeven of werken. Een goede supervisor begeleidt, coacht, motiveert en inspireert.

    Uit effectonderzoek blijkt dat supervisie werkt. Supervisie vergroot de tevredenheid met het werk, leidt tot een groter zelfinzicht, een toename van persoonlijke effectiviteit van de professional en betrokkenheid met de organisatie. Bovendien gaat supervisie negatieve uitkomsten tegen, zoals stress, angst, en personeelsverloop binnen een organisatie.

    Supervisie kan plaats vinden van 1 tot 2-5 uur, individueel of in groepen van maximaal 4 supervisanten. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.