• Therapie

 • Er bestaan nogal wat therapieën met een grote verscheidenheid aan werkvormen. Gelukkig maar, want wat bij de één tot goede resultaten leidt, werkt bij de ander soms helemaal niet. Ook sterk op elkaar lijkende problemen verschillen onderling toch, omdat ze bestaan in combinatie met één bepaalde persoon. Eenzelfde als klacht gepresenteerd probleem heeft niet bij iedereen dezelfde voorgeschiedenis en de reacties op een probleem verschillen per persoon, wat weer maakt dat ook de gevolgen anders zijn. Iedereen is uniek en ik houd daarmee rekening in mijn therapie; mijn werkwijze doet altijd een appèl op je zelfherstellend vermogen. Dat voorkomt terugval en het vergroot je zelfredzaamheid.

  Afhankelijk van de presentatie van een probleem werk ik persoonsgericht of probleemgericht, waarbij ik dus gebruik maak van diverse therapievormen, van verschillende technieken en methoden, die ik los van elkaar, naast elkaar of door elkaar heen gebruik met wisselende accenten.

  Verschillende therapievormen:

  • Gesprekstherapie
  • Relatietherapie
  • Begeleiding en Ondersteuning bij Verlies en Rouw
  • Traumaverwerking